Milión

číslo označujúce tisíc tisícov

Podobné slová: jeden, ..., sto, ... tisíc