Milión

číslo označujúce tisíc tisícov

Podobné slová: jeden, ... , sto, ... tisíc