Päťsto

prirodzené číslo

Podobné slová: jeden, desať, sto, päťsto, ... tisíc