Sto

prirodzené číslo

Podobné slová: jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, sto, tisíc

Pozri aj Ambrogio Sto (* 370 - † 397) - taliansky teológ