Neužitočnosť

Podobné slová: neplodnosť, zbytočnosť, jalovosť