Podobné slová: časť, diel, puto, snop, spojenie, súbor