Podobné slová: flirt, náklonnosť, opaľovanie, uchádzanie, zvádzanie