Náročnosť

Podobné slová: nárok, požiadavka, ťažkosť