O zmyslu ako význame pozri zmysel (význam).

Súvisiace upraviť