Zmysel (vnem)

O zmyslu ako význame pozri zmysel (význam).

Podobné slová: cítenie, vnem