Podobné slová: dobrodenie, gesto, obľúbenie, zavďačenie, sympatia