Preverovanie

Podobné slová: preskúmanie, revidovanie, overovanie, kontrolovanie, skúšanie