Vrodenosť

(Presmerované z Vrodený)

Opak slova: získanie Podobné slová: prirodzenosť, dar