Podobné slová: zhodnotenie, zváženie, ohodnotenie, ocenenie, kvalifikovanie