Rozprávka

neveršovaný epický literárny žáner

Podobné slová: bájka, povesť, sága, fabula