Upozornenie

Podobné slová: výstraha, urgencia, napomenutie