Nedorozumenie

Podobné slová: nesúlad, nezhoda, spor, hádka