Podobné slová: lúpež, zlodej, zmiznutie


Paul-Charles Chocarne-Moreau, The Cunning Thief, 1931