Štyri

prirodzené číslo

Podobné slová: jeden, dva, tri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, sto, tisíc