Podobné slová: zmena, premena


  • Robme šťastnými tých, čo sú blízko. A tí čo sú ďaleko, prídu. (Čínske príslovia)