Zamyslenie

Podobné slová: uváženie, rozvaha Opak slova: unáhlenosť