Ďakovanie

(Presmerované z Vďaka)

Opak slova: odmietnutie Podobné slová: vďaka, vďačnosť, blahorečenie