Odmietnutie

Opak slova: prijatie Podobné slová: odoprenie, neprijatie, nesúhlas, zavrhnutie