Dobrodenie

Podobné slová: požehnanie, dar, dobro Opak slova: prekliatie