Obťažovanie

Podobné slová: ťarcha, dotieravosť, trápenie