Podobné slová: napchávanie, rozmnožovanie, stláčanie, tlač, trápenie, vnucovanie, zapieranie