Podobné slová: utrpenie, trápenie, mučeníctvo, súženie