Legitímnosť

Podobné slová: správnosť, zákonnosť Opak slova: nezákonnosť, neprávosť