Pranostika súčasť ľudovej slovesnosti.
Vznikli na základe pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia zovšeobecnili.
Táto stránka obsahuje niekoľko pranostík na tému jar
(23. marec – 22. jún)

Február

upraviť
  • Na Hromnice o hodinu více.(2.február)
  • Na Hromnice fujavice končia zimu tuhú, ak na tento sviatok slnko svieti očakávajte druhú.
  • Matej ľady láme, ak ich nenájde tak ich postaví.(24.február)

Pranostiky na mesiac marec ...

Panny Márie (25. mar.)

upraviť
  • Akej Božej Matky, také veľkonočné sviatky.
  • Sv. Matej pridá polienko, sv. Jozef dve a Panna Mária celú náruč.
  • Keď v noci na Matičku bude jasná, bude aj úroda krásna.
  • Panna Mária sfúkne sviečku a sv. Michal ju rozsvieti.
  • Na sv. Gregora idú ľady do mora. (12.marec)
  • Na Gregora hory hučia, gazdovia štyri týždne doma čučia.(ak je veterno)

Sv. Žofia (15. máj)

upraviť

1. jún

upraviť

Medard (8. jún)

upraviť

Sv. Barnabáš (11. jún)

upraviť
  • Na sv. Barnabáša, búrky často strašia.

Sv. Anton (13. jún)

upraviť