Pranostika súčasť ľudovej slovesnosti.
Vznikli na základe pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia zovšeobecnili.
Táto stránka obsahuje niekoľko pranostík na tému jar
(23. marec – 22. jún)

Február upraviť

  • Na Hromnice o hodinu více.(2.február)
  • Na Hromnice fujavice končia zimu tuhú, ak na tento sviatok slnko svieti očakávajte druhú.
  • Matej ľady láme, ak ich nenájde tak ich postaví.(24.február)

Marec upraviť

Pranostiky na mesiac marec ...

Panny Márie (25. mar.) upraviť

  • Akej Božej Matky, také veľkonočné sviatky.
  • Sv. Matej pridá polienko, sv. Jozef dve a Panna Mária celú náruč.
  • Keď v noci na Matičku bude jasná, bude aj úroda krásna.
  • Panna Mária sfúkne sviečku a sv. Michal ju rozsvieti.
  • Na sv. Gregora idú ľady do mora. (12.marec)
  • Na Gregora hory hučia, gazdovia štyri týždne doma čučia.(ak je veterno)

Apríl upraviť

Máj upraviť

Sv. Žofia (15. máj) upraviť

Jún upraviť

1. jún upraviť

Medard (8. jún) upraviť

Sv. Barnabáš (11. jún) upraviť

  • Na sv. Barnabáša, búrky často strašia.

Sv. Anton (13. jún) upraviť