Podobné slová: lákať, priťahovať, zvádzanie, nahováranie, verbovať