Vladár

rozlišovacia stránka

Podobné slová: panovník, kráľ, vládca, pán Opak slova: poddaný, otrok