Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: Boh, gazda, hospodár, šéf, vladár, vládca Opak slova: sluha, služobník