Podobné slová: sľub, záväzok, istota, záštita, kaucia, garancia