Vyvrátenie

rozlišovacia stránka

Podobné slová: popieranie, vytrhnutie, obrátenie