Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: heslo, norma, pravidlo, princíp, striedmosť, téza, všeobecne