Rozklad

rozlišovacia stránka

Podobné slová: deštrukcia, hnitie, premena, rozloženie, rozpad, skaza, úpadok, zánik