Podobné slová: odlišnosť, odmietnutie, rozpor, protest, zápor Opak slova: dovolenie, odobrenie, povolenie, privolenie, zhoda