Podobné slová: družstvo, kolektív, skupina, spoločnosť