Posvätnosť

rozlišovacia stránka

Podobné slová: úcta, vážnosť, svätosť