Chápanie

(Presmerované z Chápavosť)

Podobné slová: rozumieť, poňatie, ponímať, porozumenie, pochop