Podobné slová: chápanie, ponímanie, predstava, zdanie