Filozof

osoba zaoberajúca sa filozofiou

Podobné slová: filozofia