Rozpor

rozlišovacia stránka

Podobné slová: konflikt, nesúhlas, protiklad, protirečenie