Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: konflikt, nesúhlas, protiklad, protirečenie