Previnenie

Podobné slová: vina, priestupok, prečin