William James Durant

William James Durant (* 5. november 1885 - † 7. november 1981) bol americký historik, filozof a spisovateľ.

Will Durant (1967)

Potvrdené výroky upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, čas a miesto, kde to autor povedal:

  • Vývoj je integrácia hmoty (matérie) sprevádzaná vynaložením pohybu; v tomto procese hmota prechádza z neurčitej a rozptýlenej homogenity do určitej a spojenej heterogenity a súbežne sa mení aj vynaložený pohyb.