Zaujímať sa

Podobné slová: interesovať sa, venovať sa, záujem