Nedbanlivosť

Podobné slová: neporiadnosť Opak slova: poriadok, záujem