Žeravosť

Podobné slová: rozpálenosť, prudkosť, vášeň, nervozita