Nepravosť

Opak slova: pravosť, úprimnosť Podobné slová: falošnosť, faloš, neúprimnosť