Podobné slová: kŕmenie, uspokojenie, naplnenie, jedenie, sýtosť, presiaknutie, preniknutie