Podobné slová: dodržanie, uskutočnenie, naplnenie, zachovávanie