Podobné slová: ohodnotenie, vyznamenanie, uznanie, posúdenie, pocta, vážnosť